Custöriteleşdirilen reňkli öý haýwanlary

Gysga düşündiriş:

S: 33 * 45 sm

M: 45 * 60 sm

L: 60 * 60 sm

XL: 60 * 90 sm

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

gözegçi (1)
gözegçi (2)

Bu bir gezek ulanylýan görnüş bolup, öý haýwanlaryny taýýarlamak we peşew arassalamak üçin ulanylýar.Güýçli siňdiriji we suw geçirmeýär.Arassaçylyk kagyzy, PE filmi, SAP (siňdiriş üçin bir material), dokalmadyk mata ýaly 5 gatlakdan ybarat.Bizde dört sany yzygiderli ululyk bar, S, M, L, XL.Şoňa laýyklykda S-den XL-e çenli agram 14g, 28g, 35g, 55g.Customöriteleşdirilen ululygyň uzynlygy 2 m-den köp bolup biler, iň uly ululygy bolsa 80 sm bolup, uzynlygyň çägi ýok.Iň uly yzygiderli 60 * 90 sm, iň kiçi yzygiderli 33 * 45 sm.Dört yzygiderli reňk gök, gülgüne, ýaşyl, ak.Adatça SAP mazmuny ýekeje bölekde 1g-den 3g bolýar, ýöne islegiňize görä siňdirilişini ýokarlandyrmak üçin SAP goşup bileris.1g SAP 100ml siňdirilişine deňdir.Müşderilerimizi kanagatlandyrjakdygyny we kynçylyklara sebäp bolmajakdygyny anyklamak üçin onuň hili üçin berk synag bar.Mazmunyny we agramyny yzygiderli barlardyk.Şeýle hem, ýere berkitmek üçin ýassyklara stiker goşup bileris.Padkalara limon, garpyz we ş.m. tagamlary hem goşup bolýar.18 ýyllyk dokalmadyk mata öndürmek tejribesine esaslanýan hünär önümçilik liniýamyz we tehnikamyz bar.

Custöriteleşdirilen reňk ýa-da nagyşlar dokalmadyk matanyň ýa-da PE filminiň üstünde çap edilip bilner.Munuň üçin MOQ takmynan 1000 halta.Şeýle hem bukjany sazlap bileris.Biri stiker belligi, beýlekisi çap etmek.Stiker belligi çap etmekden has tygşytly we 1000 halta üçin 33 dollar.Çap edilen paket köp mukdarda talap edýär.Kantonlarymyz berkidilýär we ýyrtylmaz.

Satuwdan soň hünärmen hyzmatyny edýäris we haýsydyr bir jedel bar bolsa ýerlikli çözgüt hödürläris.Mesele bizden dörese, müşderileriň öwezini dolarys.

Biziň kabul edýän töleglerimiz T / T, L / C, Alibaba söwda kepilligi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler