Lukmançylyk TNT100% Polipropilen SMS Gök maska ​​dokalan mata

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

Material

100% polipropilen

Agramy (GSM)

20-60 gsm

Ini (CM)

17.5-26 sm, iň giňligi 300 sm bolup biler

Customörite ululygyna görä kesip bilýär

Maksimum diametri (CM)

Müşderileriň islegine görä

Uzynlyk

1000- 2000 m

Müşderileriň islegine görä

Reňk

Islendik reňk, berlen Pantone reňk belgisine esaslanyp bilner

MOQ (KG)

500 KGS

Nusgalar

Mugt nusgalar we nusga kitaby berilýär

Eltip bermegiň wagty

30% goýum alandan soň 10-15 günüň içinde

Çykyş

gaplamak 1: pe film bilen örtülen, içindäki kagyz turba bilen

gaplamak 2:müşderileriň islegine görä

Aýratynlyklary

Ekologiýa taýdan arassa, zaýalanýan, suwa çydamly, howa geçirijilikli, gaýtadan işlemegiň ajaýyp häsiýeti

Funksional bejergiler

Gidrofil, antibakterial, anti-statik bolup biler

Ulany

bir gezek ulanylýan lukmançylyk önümi, Bir gezek ulanylýan düşek, ýüz maskasy, hirurgiki eşik, gorag eşikleri, operasiýa gapagy, gapak

Polipropilen SMS Gök maska ​​dokalan mata (16)

Material: 100% PP Granulasy

svd

Polipropilen SMS Gök maska ​​dokalan mata (17)

Alty önümçilik liniýasy dürli giňlik talaplaryny kanagatlandyryp biler we bizde 24 sagat işleýän her dürli synag enjamy bolan hünär synag synag laboratoriýasy bar.

Polipropilen SMS Gök maska ​​dokalan mata (18)

Polipropilen SMS Gök maska ​​dokalan mata (12)

Spunbond Nonwoven lukmançylyk dokalan iň möhüm bölegi

Lukmançylyk maskasynyň içki gatlagy we daşky gatlagy:

Daşky gatlak, suw geçirmeýän dokalýar

Içki gatlak ýumşak rahat deri üçin arassa Nonwoven

Polipropilen SMS Gök maska ​​dokalan mata (13)

Dürli görnüşli maska ​​üçin kostýum: Bir gezek ulanylýan 3 gatly maska, KF94-maska, N 95Mask we çagalar üçin çap maskasy.

Polipropilen SMS Gök maska ​​dokalan mata (20)

Maska üçin dürli eşik stili bilen gabat gelmek üçin ýöriteleşdirilen reňkli mata, maskany bir görnüşe öwüriň.

Polipropilen SMS Gök maska ​​dokalan mata (21)
Polipropilen SMS Gök maska ​​dokalan mata (14)
Polipropilen SMS Gök maska ​​dokalan mata (10)
Polipropilen SMS Gök maska ​​dokalan mata (1)
Polipropilen SMS Gök maska ​​dokalan mata (2)
Polipropilen SMS Gök maska ​​dokalan mata (3)
Polipropilen SMS Gök maska ​​dokalan mata (4)
Polipropilen SMS Gök maska ​​dokalan mata (7)
Polipropilen SMS Gök maska ​​dokalan mata (8)
Polipropilen-SMS-Gök-maska-dokalan däl mata- (5)
dbf

Ulag

Gaplamak: Plastiki halta inside Içindäki köpük → goňur karton guty

Hemmesini şoňa görä düzüp bolýar

Eltip bermek:

1Harytlary meşhurlaryň üsti bilen iberip bileris

Iň oňat hyzmat we çalt eltip bermek üçin halkara ekspress kompaniýasy.

2. Has köp mukdarda we uly sargyt üçin harytlary deňiz ýa-da howa arkaly iberip bileris

bäsdeşlige ukyply gämi bahasy we amatly eltip bermek bilen.

Hyzmatlar

Satuwdan öňki hyzmat

· Gowy hil + Zawodyň bahasy + Çalt jogap bermek + Ygtybarly hyzmat biziň işleýän ynamymyzdyr · Professional işçi we ýokary täsirli daşary söwda topary Alibaba gözleg we söwda massaagerçysyna 24 iş sagadyna jogap beriň, biziň hyzmatymyza doly ynanyp bilersiňiz

Saýlanyňyzdan soň

. Iň arzan iberiş bahasyny hasaplarys we birbada size hasap-faktura bereris · Önümçilik gutarandan soň QC ederis, hilini täzeden barlarys we tölegiňizi alanyňyzdan 1-2 iş gününde size haryt ibereris.

· Saňa yzarlamany e-poçta bilen iberiň we posylkalar gelýänçä kowmaga kömek ediň

Satuwdan soň hyzmat

Müşderiniň bahalar we önümler barada bize teklip berýändigine örän şat. · Sorag bar bolsa, e-poçta ýa-da telefon arkaly erkin habarlaşyň

Polipropilen SMS Gök maska ​​dokalan mata (9)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler